Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Het Keto Huis wordt vertegenwoordigd door Christophe Bouten & Sofie Desmedt, is gevestigd in België. Adres: Lange Leemstraat 224 b, 2018 Antwerpen. Ondernemingsnummer: BE 0707585603.

Dit document is van toepassing op de website van www.ketohuis.com en alle gelinkt aangeboden producten. Door het gebruik van de website en alle producten op www.ketohuis.com verbindt je je er uitdrukkelijk toe dat je de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard hebt. Het gebruik van de website is voor eigen rekening en risico.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, kan je steeds terecht op info@ketohuis.com.

VOLLEDIGHEID en JUISTHEID
Keto Huis besteedt veel aandacht, betrouwbaarheid en actualiteit aan haar website. We doen ons best om zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijke informatie aan te bieden. De informatie aangeboden op de website en al onze producten is algemeen van aard en is niet bedoeld als persoonlijk of medisch advies. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (huis)arts.

AANSPRAKELIJKHEID
Garanties op volledigheid, juistheid, begrijpelijkheid, nauwkeurigheid of actualiteit kunnen we helaas niet geven. Keto Huis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijke opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook.

We zijn geen voedingsdeskundigen of artsen. Alle informatie is gebaseerd op onze persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke verdieping in een keto levensstijl. Christophe is sinds 1 november 2018 ook gediplomeerd Primal Health Coach, Sofie heeft bij Dr Berg het Keto Coachingdiploma behaald. Voor elke verandering in dieet of levensstijl is steeds een medische check-up aangewezen.

Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Keto Huis behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Keto Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Indien er zich toch een onjuistheid of onnauwkeurigheid op de website bevindt, kan je dit altijd melden via ketohuis@gmail.com. We doen al het mogelijke om uw vraag of opmerking zo snel mogelijk te behandelen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Alle gegevens op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, logo’s, namen), zijn eigendom van Keto Huis. De informatie beschikbaar op deze website is gebaseerd op heel wat research van verschillende onderzoeken, volgen van heel wat schrijvers etc. Waar mogelijk proberen we uiteraard telkens vermelding te doen van de nodige bronnen. Deze zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keto Huis. Tenzij anders vermeld zijn alle teksten en beelden van Keto Huis en hebben wij het auteursrecht erover.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Keto Huis te mogen claimen of te veronderstellen.

GOOGLE ANALYTICS
De website www.ketohuis.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die het cookie opslaat (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Dankzij die informatie weet Google hoe u de website gebruikt, stelt Google rapporten op over de website-activiteit en biedt Google andere diensten aan in verband met website-activiteit en internetgebruik, die in te kijken zijn door de website-exploitanten. Als Google wettelijk verplicht wordt om deze informatie aan derden te verschaffen, mag Google dat doen. Google mag ook informatie verschaffen aan derden die de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Keto Huis geen invloed op. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als u niet wilt dat Google cookies gebruikt, kunt u dat weigeren door dit in uw browser de instellingen aan te passen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

COOKIES
www.ketohuis.com maakt gebruik van “cookies”. Die zorgen ervoor dat bepaalde informatie automatisch bewaard wordt op de harde schijf van uw computer. Dat maakt het voor u gemakkelijker wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Het Keto Huis maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld een cookie van google analytics die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Via de meeste internetbrowsers kun je de cookies ook uitschakelen. Wilt u daar meer informatie over? Kijk in de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Keto Huis respecteert de privacy van alle gebruikers van www.ketohuis.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Keto Huis verzamelt alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren of verbeteren van onze dienstverlening.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om u op de hoogte te houden van onze acties. U kan zich ten allen tijde met 1 klik uitschrijven onderaan elke e-mail of contact opnemen met ketohuis@gmail.com.
Keto Huis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of aanbieden. We stellen deze enkel ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (bv MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Keto Huis verzamelt persoonsgegevens via:
het contactformulier
inschrijvingen voor workshops

zoals uw e-mail adres, naam, telefoonnummer met behulp van de contactformulieren.

Weet u graag over welke gegevens we van u beschikken, wilt u gegevens wijzigen, verbeteren of verwijderen?
Hebt u nog andere vragen en/of opmerkingen?

Aarzel niet om ons te contacteren via:
Keto Huis
Sofie Desmedt & Christophe Bouten
Lange Leemstraat 224 B
2018 Antwerpen
ketohuis@gmail.com

VEILIGHEID VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Keto Huis probeert ten allen tijde de veiligheid van de door u geleverde persoonsgegevens te garanderen.

WIJZIGINGEN
Keto Huis kan steeds haar algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven aanpassen of uitbreiden indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven.

Leef keto en neem je gezondheid
terug in eigen handen. 

>