.st0{fill:#FFFFFF;}

Is Thomas Seyfried op het juiste kanker-spoor? 

Door Christophe Bouten (KetoHuis)

Begin dit jaar hebben we in LA tijdens Metabolic Health Summit Thomas Seyfried ontmoet, een fascinerend man. Ik probeer al langer zijn werk te begrijpen. Als wetenschappelijke leek en omwille van de complexiteit van de materie wellicht een werk van hele lange adem. Het boek ‘Tripping over the truth: How the Metabolic Theory of Cancer Is Overturning One of Medicine’s Most Entrenched Paradigms’ van Travis Christofferson, waarover ik in het verleden schreef, geeft sowieso een boeiende goede inleiding erop. Op YouTube kan je bovendien heel wat interviews met hem beluisteren.

Seyfried is een man naar mijn hart. Recht voor de raap. Altijd gedreven. Een beetje boos ook in zijn interviews en presentaties. Je zou wellicht voor minder wanneer je begrijpt wat hij beseft. En dat die boodschap toch vooral in dovemansoren valt. Zeker qua broodnodige onderzoeken. In dit artikel probeer ik in “eenvoudige bewoordingen” uit de doeken te doen wat Seyfried in de loop der jaren is beginnen aantonen.

Thomas Seyfried de bioloog

Thomas N. Seyfried is geboren in 1946 en opgegroeid in Queens, New York, waar hij een klassieke schoolopvoeding geniet. Tijdens zijn laatste jaar van de middelbare school verhuist zijn familie naar Brockton, Massachusetts, waar hij in de schoenenindustrie werkt om geld te verdienen voor de universiteit. Hij studeert af in biologie aan het St. Francis College in Maine en ontving onlangs hun Alumni Achievement Award.

Seyfried vecht mee in Vietnam. Nadat hij Vietnam en het militaire leven overleeft, volgt hij een master in genetica aan de Illinois State University. Voor zijn thesis bestudeert hij het mechanisme achter de mutagenese, en vooral dan de invloed van zuurstof op twee chemische carcinogenen. Na wat extra studies en omzwervingen via Yale komt hij in Boston terecht waar hij neurobiologie studeert. Zijn onderzoek focust er vooral op epilepsie en gangliosides, en zo wordt hij een leidinggevend figuur in dat domein.

De link met The Charlie Foundation

Op een dag benadert één van zijn studentes Marianna Todorova hem in verband met een evenement van The Charlie Foundation over het keto-dieet voor epilepsie. Hij laat haar weten wat hij in Yale zelf telkens heeft gehoord. Dat het keto-dieet passé is. Toch keurt hij haar deelname goed. Hij is zo onder de indruk van de informatie waarmee ze terugkomt dat hij het keto-dieet begint te bestuderen bij muizen met epilepsie en merkt dat het werkt.

Marianna en hij wonen een “think tank”-groepsevenement bij over het keto-dieet voor epilepsie met ongeveer twintig deelnemers, waaronder een aantal leiders in het veld. Ze publiceren ook een artikel dat aantoont dat het keto-dieet glucose verlaagt en dat het hét mechanisme kan zijn om aanvallen te verminderen (zie Amanda Greene, 2001, Caloric Restriction Inhibits Seizure Susceptibility in Epileptic EL Mice by Reducing Blood Glucose). Seyfried maakt in zijn lezingen ook regelmatig het punt dat het keto-dieet aanvallen niet kan verminderen, tenzij bloedsuikerspiegels ook laag zijn.

Effect van medicatie op hersentumoren

Seyfrieds interesse in het gebruik van caloriebeperking in combinatie met het keto-dieet voor kanker komt op een vreemde manier tot stand. Samen met zijn lab-medewerkers ontmoet hij Frances Platt, die op dat ogenblik werkt aan lysosomale stapelingziekten en een medicament ontdekt dat de ganglioside-synthese afremt. Ze mogen het medicament uittesten en komen tot de vaststelling dat het in staat is de hersentumoren in muizen aanzienlijk te verkleinen. Het farmaceutische bedrijf geeft hen daarop een serieuze subsidie om het probleem te bestuderen. Ze kijken naar het effect van het medicijn op twee hersenkankers: glioblastoom en ependymoblastoom.

Slides van Thomas Seyfrieds presentatie “Metabolic Management of Glioblastoma” tijdens de Metabolic Health Summit, januari 2019

Uit hun onderzoek blijkt dat het medicijn de hersenen helemaal niet bereikt, maar werkt door de spijsvertering van voedsel in de maag te blokkeren. In feite werkt het dus door de hoeveelheid calorieën die de muizen innemen te beperken.

Deze onverwachte vondst zet Seyfried op een nieuw pad. Hij zal caloriebeperking voor kanker en epilepsie gaan bestuderen. Samen met zijn belangrijkste medewerker, Dr. Purna Mukherjee (die nog steeds met hem werkt) bestudeert hij vele andere diëten en komen ze tot de vaststelling dat caloriebeperking en het keto-dieet goed samenwerken door keto-waardes (hij raadt 4 tot 6 mmol/ L aan) heel hoog te brengen en bloedglucosewaarden te verlagen (ideaal onder 60 mg / dL). Deze strategie is doeltreffend bij de behandeling van zowel kanker als epilepsie (zie Meidenbauer, 2015, “The glucose ketone index calculator: a simple tool to monitor therapeutic efficacy for metabolic management of brain cancer”). Hun huidige studies laten zien dat het keto-dieet en calorierestrictie zich op meerdere paden richten en zowel ontsteking als angiogenese (groei van nieuwe bloedvaten) beïnvloeden. Geen enkel medicijn kan dit bereiken.

Kanker is een genetische ziekte

Seyfried is een geneticus en de geneticus gelooft over het algemeen dat kanker een genetische ziekte is. Seyfried begint in de loop van zijn carrière te denken dat dit idee niet klopt. Hij legt uit dat de meeste kankercellen afhankelijk zijn van glucose en fyioloog en Nobelprijswinnaar Otto Warburg had gevonden dat die defect blijken te zijn bij kanker; glucose wordt gefermenteerd in plaats van door het proces van oxidatieve fosforylering te gaan. Hij merkt echter op dat Warburg nooit het idee aanhaalde om een keto-dieet of caloriebeperking te gebruiken bij kanker. Seyfried en zijn medewerkers bestuderen het volledige genoom van muis-mitochondriaal DNA in kankercellen en ze vinden geen enkele mutatie die verantwoordelijk is voor de kanker. Ze ontdekken dat kanker alleen voorkomt wanneer een genetische mutatie het proces van oxidatieve fosforylering in de mitochondriën verstoort. Ook constateren ze dat een keto-dieet en caloriebeperking veel verschillende soorten kankercellen zullen doden, waardoor de genetische genetische mutatie in twijfel mag worden getrokken. Decennialang zit kankeronderzoek vanuit dat denken dus op het verkeerde spoor.

Stroomwaarts effect van de productie van reactieve zuurstofverbindingen in mitochondriën

In de loop van het proces suggereert een van de studenten van Seyfried dat ze de lipidenniveaus moeten controleren. Ze schrikken van de resultaten. Zo vinden ze allerlei afwijkingen in de lipiden die verband houden met defecten in de oxidatieve fosforylering in de mitochondriën van tumoren, in het bijzonder in cardiolipine, het belangrijkste lipide dat de ademhaling controleert van het mitochondrium. Ze beginnen van dichtbij te kijken naar de structuur en functie van mitochondriën in kankercellen en bevestigen hierbij dat ze glucose gebruikten via een fermentatieproces. Seyfried is er rotsvast van overtuigd dat de genetische mutaties bij kanker niet de oorzaak van de kanker zijn, maar eerder een stroomafwaarts effect van de productie van reactieve zuurstofverbindingen (ROS) in mitochondriën. 

Toen we in LA waren herhaalde Seyfried wat ik hem ervoor al hoorde zeggen: “Je kan geen kanker krijgen als je mitochondriën gezond zijn”. 

Glioblastoma-papers

Een van zijn eigen papers dat in het oog springt, is die van een vijfenzestigjarige vrouw met een groot glioblastoma-tumor in haar hoofd. Ze ondergaat een operatie om zoveel mogelijk van de tumor te verwijderen, maar dat kon de groei niet uitroeien. Uit scans blijkt een aanzienlijk oedeem (zwelling) rond de overgebleven kankergebieden. Korte tijd na de operatie begint de vrouw met watervasten en volgt ze een strikt 4: 1 keto-dieet (vier gram vet voor elke gram eiwitten + glucose) met caloriebeperking van 600 calorieën per dag, terwijl ze de standaard zorgbehandeling met chemotherapie en bestraling krijgt. Twee maanden later zijn de tumor en het oedeem geassocieerd met kanker niet detecteerbaar door zowel MRI- als PET-scanning (zie Zuccoli, 2010, Metabolic Management of glioblastoma multiforme using standard therapy together with a restricted ketogenic diet: Case Report). Helaas hervat ze uiteindelijk haar typische dieet, verschijnt de tumor tien weken later opnieuw en sterft ze alsnog aan de kanker.

Stofwisselingsziekte

Hoe meer Seyfried begrijpt dat kanker geen genetische maar een metabolische ziekte is, en zijn resultaten begint te publiceren, hoe meer hij zich ervan bewust is dat hij ook een donkere weg is ingereden die zijn carrière op het spel zet. Zijn visie daagt de bestaande kijk over kanker als een genetische ziekte uit. Daarmee valt ie niet alleen top-wetenschappers in het kankerveld aan, maar ook de hele kankerindustrie, een industrie die draait op behandeling aan de hand van lucratieve medicatie en straling. Zo zal het de lezers van KetoHuis niet verwonderen, de kostprijs van een keto-dieet en caloriebeperking verbleekt uiteraard in vergelijking met de kost van standaard kankerbehandelingen.

Alweer die cynische vraag: hoe kan de kankerindustrie aan keto geld verdienen?

Op dat moment in zijn carrière heeft Seyfried een vaste aanstelling als professor aan Boston College en begint ie zijn toelagen te verliezen.

Hij vindt ook andere onafhankelijke studies die de theorie van Warburg ondersteunen en zijn eigen bevindingen bevestigen. In 2012 beslist hij dan zijn essentiële boek te schrijven en te publiceren: “Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer” (2012, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, NY).

Seyfried wordt boos en opstandig wanneer ie praat over de kankerindustrie die gebaseerd is op de behandeling van genetische mutaties en het aantal levens dat idee al heeft gekost. Hij wijst erop dat elke cel in een kankergezwel een andere genmutatie heeft en dat de sterftecijfers van kanker niet zijn gedaald. In tegendeel, kankercijfers nemen elk jaar toe. Zo zijn er meer dan 1.600 sterfgevallen per dag in de Verenigde Staten en 9.000 sterfgevallen per dag in China. Heel wat meer artsen zijn nu overtuigd dat Dr. Seyfried het bij het juiste eind hebben, maar ze zitten vast in de huidige kijk op zorg. Bovendien maken ze zich zorgen over aansprakelijkheid als ze afwijken van de geaccepteerde normen.

Andere samenwerkingen om de kennis te verspreiden

Seyfried probeert op dit ogenblik samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld met Dr. Dominic D’Agostino en Dr. Angela Poff aan de Universiteit van Zuid-Florida, die verschillende combinaties van exogene ketonen en hyperbare zuurstoftherapie onderzoeken. Of ook met Dr. Adrienne Scheck, die het gebruik van deze aanpak voor de behandeling van kanker bij dieren heeft bestudeerd als een aanvulling op behandelingen voor standaardbehandeling, zoals straling.

Seyfried en een aantal van zijn medewerkers publiceren in 2017 een “Press-Puls”-strategie die de keto-aanpak en calorierestrictiebenadering als basis gebruiken terwijl ze de standaard zorgbehandelingen ermee integreren. Ze hopen dat dit tot extra klinisch onderzoek zal leiden. Seyfrieds werk heeft de aandacht getrokken van onderzoekers in andere delen van de wereld. Een groep artsen in Hongarije, Paleo Medicina, was een van de eersten om dit te bestuderen en krijgt significante resultaten met een Paleo-Keto-Dieet (PKD) voor kanker. Onderzoekers in Duitsland noemen het ondertussen metabole “therapie” in plaats van een “dieet”. Ze ontdekken dat deze aanpak kan worden gebruikt voor de behandeling van uiteenlopende soorten ziekten, niet alleen kanker en epilepsie. Het keto-dieet werkt waar er verstoring is van energiehomeostase en zowel vasten als een keto-dieet kan normale energiehomeostase terugbrengen.

In China combineren ze deze benadering met de traditionele Chinese geneeskunde. De in Shanghai geboren Dr. George Yu is een uitstekend voorbeeld van een arts die deze concepten omarmt om zijn kankerpatiënten met aanzienlijk succes te behandelen.

Alzheimer en kanker: tegengesteld maar toch gelijk

Een ander punt dat Seyfried vaak maakt is dat Alzheimer en kanker tegengestelden zijn en toch allebei reageren op het keto-dieet. Suiker voedt kankercellen, maar de meeste kankercellen kunnen geen ketonen als brandstof gebruiken. Het keto-dieet vermindert de bloedsuikerspiegel, waardoor de kankercel geen brandstof meer krijgt, terwijl brandstof wordt geleverd aan normale cellen die ketonen kunnen gebruiken. Bij Alzheimer is er het tegenovergestelde probleem om glucose als brandstof in hersencellen te krijgen. Ketonen kunnen dan een alternatieve brandstof voor de hersenen zijn, waardoor het probleem van glucose-opname effectief wordt omzeild.

De toekomst van zijn werk?

Op de vraag hoe Boston College reageert op het feit dat hij de kankerindustrie uitdaagt en op zijn kop zet, zegt ie steeds dat ze daar geen medische school hebben om hem hierover uit te dagen, en zich vaak niet bewust lijken van wat hij doet. Seyfried is een gepassioneerd boodschapper voor kanker als een stofwisselingsziekte en hoe het keto-dieet plus caloriebeperking potentieel vele miljoenen mensen kan helpen bij de bestrijding van alle soorten kanker. Ook maakt hij zich niet langer zorgen over de mogelijke gevolgen voor zichzelf in de confrontatie met die harde muur die de kankerindustrie is geworden.

Wetenschappelijke Verdieping

Thomas Seyfried is Bioloog. Auteur van ‘Cancer as as Metabolic Disease’.

Zijn basis-stelling rond kanker in een aantal zinnen:

 • Traditionele instellingen waar kanker wordt behandeld, gebruiken ‘buzzwoorden’ zoals gepersonaliseerde geneeskunde, gerichte therapieën en screening op kankermutaties om aan te geven dat ze kanker onder controle hebben. Dit zijn holle woorden die wijzen op een fundamenteel misverstand over de oorsprong van kanker.
 • Steeds meer bewijsmateriaal wijst erop dat kanker op de eerste plaats een stofwisselingsziekte is. De origine ervan is een verstoring in het vermogen van de cel om de nodige energie te verkrijgen om te overleven en zich te verspreiden door normale cellulaire ademhaling.
 • Anders gezegd: kanker in zijn ogen is niet ‘vele verschillende ziektes’, zoals sommigen suggereren, maar is één specifieke ziekte van abnormaal energie-metabolisme, onafhankelijk van oorspronkelijke cel of weefsel.
 • De meest logische therapeutische strategie om kanker te managen, bestaat eruit om glucose en glutamine te beperken.
 • Therapeutische ketose zorgt ervoor dat tumorcellen geen glucose meer krijgen. Hierdoor ‘verhongeren’ ze, terwijl de bloedspiegels van ketonen worden verhoogd. Zoals geweten zijn ketonen metabolische brandstof die de gezondheid van normale cellen verbetert. Tumorcellen kunnen geen ketonen gebruiken voor energie omwille van defecten in zuurstofrespiratie.
 • In dit interview met Eric Berg geeft ie uitgebreid zijn kijk op kanker, de manieren waarop ie kanker behandelt en wat de huidige ’tragedie’ is in kennis op de ‘werkvloer’.

Lees ook mijn oude artikel “Keto en kankerpreventie”.


Andere artikels uit deze serie van blog-posts:

——

Op zoek naar een leidraad of plan van aanpak om een gezonde keto levensstijl goed te begrijpen?

Ga dan van start met ons 21-dagen Start To Keto programma of lees het boek Ketoman: Bevrijd van alle onzin: eetstrategieën voor sceptici.

Je kan het niet alleen? Contacteer me dan en we bekijken de opties op vlak van coaching.

juni 13, 2019  geschreven

Christophe Bouten (KetoHuis)

Over de auteur

Christophe (1977) is een eeuwige student, keto coach, held in zijn eigen gezondheidsavontuur en een pro in een leven opbouwen met maximale vrijheid. Hij is verslaafd aan zijn verfrissende duik in de zee in de ochtend, koffie en koude douches. Wil je je eigen keto-avontuur starten of optimaliseren? Hij kan je coachen.
Het boek "Ketoman - Bevrijd van alle onzin: eetstrategieën voor sceptici" schrijven was zijn eerste stap als auteur.

 • Beste Christophe, het blijkt niet de eerste keer dat de gevestigde medische stromingen het bij het verkeerde eind zouden hebben. Zeer interessant artikel!

 • Hey Jean-Marie, bedankt voor je commentaar. Héél juist, alleen probeer ik zelf sceptisch te blijven en niet cynisch te worden. 🙂

 • Beste Christophe,

  Veel dank hiervoor. Erg interessant en het sterkt me alleen maar in mijn overtuiging dat Keto niet zozeer een dieet is, maar simpelweg een gezonde leefstijl.

  Ik ken nog een wetenschapper, een Nederlandse (Moorman), die vecht tegen de gevestigde orde door steeds te benadrukken dat een hoop ellende in de darmen begint en dat voeding 70% van de oplossing lijkt – naast stressreductie en beweging. Zijn stokpaardje is tevens dat bewerkte producten en met name de graanproducten zoveel mogelijk gemeden moeten worden, omdat deze op veel niveaus een slechte impact op het lichaam hebben (darmen, schildklier, alvleesklier, hersenen, bijnieren, etc…). Zijn hormoonfactor heeft veel overeenkomsten met de keto-leefstijl.

  Ik heb er een nieuwe verslaving bij, filmpjes van deze man bekijken ;).

  Groet, Renate

 • Top dat het je verder kan inspireren!! 🙂

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Ontdek ons volledig keto starterspakket

  Pak die gezonde keto-levensstijl meteen goed aan!

  Met het advies uit onze 2 boeken, tientallen recepten, inspirerende eetweken en een motiverend 21-dagen programma bieden we je alle ingrediënten om keto meteen zelf goed te starten.

  Abonneer je op onze ketohuis nieuwsbrief

  >
  %d